آموزش زبان کره ای

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۵ | “از اینجا تا آنجا” “از الان تا …”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 25 | "از اینجا تا آنجا" "از الان تا ..."

در این پست با سطح ۱ درس ۲۵ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: سلام. با درسی دیگر از آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در واقع این آخرین قسمت از سطح ۱ این مجموعه است. در این درس …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۴ | “چگونه؟” “چرا؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 24 | "چگونه؟" "چرا؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۲۴ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: سالم. در درس امروز آموزش زبان کره ای نگاهی خواهیم انداخت به پرسش هایی مثل “چرا؟” “چگونه؟”. همچنین نگاهی خواهیم داشت به “چقدر؟” / “چقدر سریع؟” و …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۳ | “کی؟” “چه کسی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 23 | "کی؟" "چه کسی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۲۳ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: سلام. در این جلسه از درس آموزش زبان کره ای نگاهی خواهیم انداخت به کلمه 누구 nu-gu به معنی “کی؟” “چه کسی”. همچنین خواهیم دید که اگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۲ | ساختن فعل به کمک 하다

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 22 | ساختن فعل به کمک 하다

در این پست با سطح ۱ درس ۲۲ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در درس جلسه امروز فعل هایی که با 하다 ha-da ساختن می شوند آشنا می شویم. در درس های ۱۵ که زمان حال و درس ۱۶ که …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۱ | ساختن جمله منفی

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 21 | ساختن جمله منفی

در این پست با سطح ۱ درس ۲۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این درس یاد خواهیم گرفت چگونه در زبانه کره ای جملات منفی بسازیم. آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۱ در این درس نگاهی خواهیم …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۰ | اعداد بومی کره ای 하나, 둘, 셋, 넷

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 20 | اعداد بومی کره ای 하나, 둘, 셋, 넷

در این پست با سطح ۱ درس ۲۰ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در درس جلسه پانزدهم سیستم شمارش اعداد ساینو کره ای را یاد گرفتیم. در درس جلسه امروز سیستم شمارش اعداد بومی کره ای را معرفی می کنیم. …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۹ | “کی؟” “چه زمانی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 19 | "کی؟" "چه زمانی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۹ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: این جلسه مقداری از قبلی کوتاه تر است. در این جلسه یاد می گیریم چگونه بگوییم “کی؟” /”چه زمانی؟”. همچنین چندین مثال از این کلمه خواهیم دید …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۸ | شناسه های مکان

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 18 | شناسه های مکان

در این پست با سطح ۱ درس ۱۸ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: همانطور که قبلا یاد گرفتیم در زبان کره ای شناسه هایی وجود دارد که نقش اسم ها در جمله را مشخص می کنند. قبلا با شناسه های …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۷ | زمان گذشته در زبان کره ای

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 17 | زمان گذشته در زبان کره ای

در این پست با سطح ۱ درس ۱۷ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این درس از آموزش زبان کره ای یاد میگیریم که چگونه جمله هایی در زمان گذشته بسازیم. با یاد گرفتن ساختن جمله های ماضی می توانیم …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۶ | زمان حال در زبان کره ای

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 16 | زمان حال  در زبان کره ای

در این پست با سطح ۱ درس ۱۶ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از درس یاد می گیریم چگونه فعلی که به فرم مصدر در دیکشنری زبان کره ای وجود دارد را به را به فعل زمان …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۵ | اعداد “ساینو” در زبان کره ای

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 15 | اعداد "ساینو" در زبان کره ای

در این پست با سطح ۱ درس ۱۵ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه در مورد اعداد در زبان کره ای صحبت خواهیم کرد. در زبان کره ای دو سیستم شمارشی وجود دارد. اولی سیستم شمارشی بومی و …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۴ | “میخوای چیکار بکنی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 14 | "میخوای چیکار بکنی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۴ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از آموزش زبان کره ای وبسایت مجله تایم مروری خواهیم داشت بر روی اینکه چگونه بگوییم “می خوام … بکنم”. همچنین تمرینی خواهیم داشت …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۳ | “میخوام … “

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 13 | "میخوام ... "

در این پست با سطح ۱ درس ۱۳ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: 안녕하세요! . در این جلسه از آموزش زبان کره ای نگاهی خواهیم انداخت به این موضوع که میخوام فلان کار رو بکنم. “میخوام”. دانستن این عبارت در …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۲ | “خوشمزست” “بابت غذا ممنون”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 12 | "خوشمزست" "بابت غذا ممنون"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۲ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: 안녕하세요! . در این جلسه از سری آموزش زبان کره ای مجله تایم نگاهی خواهیم انداخت به عبارت های “خوشمزست” و “بد مزست”. همچنین یادخواهیم گرفت چگونه …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۱ | “لطفا بده” 주세요

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 11 | "لطفا بده" 주세요

در این پست با سطح ۱ درس ۱۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از سری آموزش زبان کره ای وبسایت مجله تایم یاد خواهیم گرفت که چگونه از کسی بپرسیم که آیا فلان چیز را دارد یا …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۰ | “داشتن” “نداشتن” “وجود داشتن” “وجود نداشتن”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 10 | "داشتن" "نداشتن" "وجود داشتن" "وجود نداشتن"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۰ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه یاد خواهیم گرفت که چگونه به زبان کره ای بگوییم که یک چیزی داریم یا یک چیزی وجود دارد. کلمه 있어요 i-sseo-yo می تواند …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۹ | شناسه های فاعل و نهاد 은, 는, 이, 가

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 9 | شناسه های فاعل و نهاد 은, 는, 이, 가

در این پست با سطح ۱ درس ۹ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این درس با شناسه های فاعل و نهاد در یک جمله به زبان کره ای آشنا خواهیم شد. شناسه های فاعل و نهاد نقش مهمی در …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۸ | “نیست” 아니에요

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 8 | "نیست" 아니에요

در این پست با سطح ۱ درس ۸ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه به یکی از روش های ساختن جمله منفی نگاهی خواهیم انداخت. در این جلسه یاد می گیریم چگونه به زبان کره ای بگوییم “الف …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۷ | “این” “آن” “آن چیز”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 7 | "این" "آن" "آن چیز"

در این پست با سطح ۱ درس ۷ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه یاد می گیریم که چگونه به زبان کره ای بگوییم “این” / “آن” . این کلمه ها گاهی به تنهایی می توانند مورد استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۶ | “این چیه؟” “این … است”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 6 | "این چیه؟" "این ... است"

در این پست با سطح ۱ درس ۶  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه می خواهیم قدری بیشتر با کلمه “این چیه؟” که در درس قبل با آن آشنا شدیم، کار کنیم. (چون خیلی مهم است). همچنین در …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۵ | “من هستم” “چی شده؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 5 | "من هستم" "چی شده؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۵  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از مطالعه این درس قادر خواهیم بود که جملات حال ساده به زبان کره ای بسازیم. مثل “این آب است” / “من هستم” یا “این یک …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۴ | “متاسفم” “ببخشید”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 4 | "متاسفم" "ببخشید"

در این پست با سطح ۱ درس ۴  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از مطالعه این جلسه شما می توانید به زبان کره ای بگویید “معذرت می خوام” / “متاسفم” / “ببخشید”. همچنین یاد میگیریم وقتی که می خواهیم …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۳ | “خداحافظ” “می بینمت”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 3 | "خداحافظ" "می بینمت"

در این پست با سطح ۱ درس ۳  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از مطالعه این جلسه شما می توانید به زبان کره خداحافظی بکنید. در زبان رسمی و مودبانه کره ای دو روش برای خداحافظی کردن وجود دارد. …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲ | “بله” “خیر” “چی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 2 | "بله" "خیر" "چی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۲ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از خواندن این درس اگر یک سوال که جواب آن بله / خیر است از شما پرسیده شود شما می توانید به زبان کره ای پاسخ …

بیشتر بخوانید »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱ | سلام و تشکر کردن

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 1 | سلام و تشکر کردن

در این پست با قسمت ۱ از سطح ۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم:  اگر در زبان کره ای کاملا تازه وارد هستید و فعلا نمی توانید خطوط و نوشته های کره ای را بخوانید و بنویسید نیازی نیست که …

بیشتر بخوانید »