Learning korean Level 1 1050x525 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 11 | "لطفا بده" 주세요

کدام خواننده پاپ جذاب ترین صدا را دارد؟ انتخاب صدای سال 1400 ایران

نظرسنجی صدای سال 1400

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۱ | “لطفا بده” 주세요

در این پست با سطح ۱ درس ۱۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم.

در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از سری آموزش زبان کره ای وبسایت مجله تایم یاد خواهیم گرفت که چگونه از کسی بپرسیم که آیا فلان چیز را دارد یا نه. همچنین یاد میگیریم بگوییم “بده” / “لطفا به من بده” یا تقاضا کنیم که چیزی که مورد نیازمان است را در اختیارمان بگذارند.

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۱

ابتدا اجازه دهید نگاهی بیندازیم به اینکه چگونه می توانیم بپرسیم “آیا … داری؟” یا “آیا … وجود دارد؟” . همچنین یاد بگیریم چگونه بگوییم “لطفا … به من بده” / “من مایلم … میل کنم، لطفا”

به خاطر دارید در زبان کره ای چگونه می گفتیم “من … دارم” / “فلان چیز وجود دارد” ؟

있어요. [i-sseo-yo] من دارم / وجود دارد / تو داری

없어요. [eop-seo-yo] من ندارم / تو نداری / وجود ندارد

مثال:

사과 [sa-gwa] = سیب 
사과 있어요 [sa-gwa i-sseo-yo] = من سیب دارم / سیب وجود دارد / سیب هست / آن ها سیب دارند 

오렌지 [o-ren-ji] = پرتقال
오렌지 있어요 [o-ren-ji i-sseo-yo] = من پرتقال دارم / پرتقال وجود دارد / پرتقال هست

오렌지 없어요 [o-ren-ji eop-seo-yo] = من پرتقال ندارم / پرتقال وجود ندارد

اکنون اگر بخواهید از کسی بپرسید که آیا او فلان چیز را دارد؟ یا آیا فلان چیز وجود دارد؟ به راحتی با عوض کردن لحن صدایتان می توانید جمله را سوالی کنید.

있어요? [i-sseo-yo] = … داری؟ … وجود دارد؟ 
없어요? [eop-seo-yo] = … نداری؟ … وجود ندارد؟

مثال:

사과 있어요 [sa-gwa i-sseo-yo] = من یک سیب دارم / چند سیب وجود دارد

사과 있어요? [sa-gwa i-sseo-yo] = سیب داری؟

사과 없어요? [sa-gwa i-sseo-yo] = سیب نداری؟ / هیچ سیبی وجود ندارد؟

بگذارید چند اسم دیگر را استفاده کنیم.

시간 [si-gan] = وقت / زمان
시간 있어요? [si-gan i-sseo-yo?] = وقت داری؟ / زمان داری؟
시간 없어요? [si-gan eop-seo-yo?] = وقت نداری؟

커피 [keo-pi] = قهوه
커피 있어요? [keo-pi i-sseo-yo?] = قهوه داری؟
커피 없어요? [keo-pi eop-seo-yo?] = قهوه نداری؟

돈 [don] = پول
돈 있어요? [don i-sseo-yo?] = پول داری؟

돈 없어요? [don eop-seo-yo?] = پول نداری؟

حالا که متوجه شدیم که شخصی فلان چیز را دارد یا نه ممکن است شما هم مقداری از آن چیز را بخواهید. پس باید بگویید “لطفا … به من بده” / ” من مایلم … میل کنم، لطفا”

주세요 [ju-se-yo] = لطفا به من بده

주세요 ju-se-yo  از فعل یا مصدر 주다 ju-da گرفته شده است که به معنی “دادن” است. پس در ترجمه لغت به لغت  주세요 به معنی این است که “لطفا بده”. چیزی را که می خواهید بگیرید را قبل از این کلمه استفاده کنید. در واقع این کلمه را در جایگاه فعل در جمله بگذارید.

돈 주세요. [don ju-se-yo] =  لطفا مقداری پول به من بده / لطفا پول به من بده

맥주 주세요. [maek-ju ju-se-yo] = لطفا یک آبجو به من بده
장갑 주세요. [jang-gap ju-se-yo] = لطفا (یک جفت) دستکش به من بده

مکالمه:

A: 사과 있어요? [sa-gwa i-sseo-yo?] = سیب داری؟ 
B: 네. 사과 있어요. [ne. sa-gwa i-sseo-yo] = بله سیب دارم 
A: 사과 주세요. [sa-gwa ju-se-yo.] = لطفا (یک/چندتا) سیب به من بده 

لطفا دقت کنید که هیچ تفاوتی در جمع و یا مفرد بودن سیب یا اسم های دیگر در این گونه جملات وجود ندارد.

A: 커피 있어요? [keo-pi i-sseo-yo?] = قهوه داری؟

B: 아니요. 커피 없어요. [an-i-yo. keo-pi eop-seo-yo] = نه خیر، قهوه ندارم

A: 우유 있어요? [u-yu i-sseo-yo?] = شیر داری؟
B: 네. 우유 있어요. [ne. u-yu i-sseo-yo.] = بله شیر دارم
A: 우유 주세요. [u-yu ju-se-yo.] = لطفا مثداری شیر به من بده

주세요 می تواند در چندین شرایط مختلف استفاده شود: وقتی از کسی می خواهید که چیزی را به دست شما بدهد، وقتی در یک رستوران یا کافی شاپ چیزی سفارش می دهید، وقتی از یک مغازه دار یک آیتم یا چیزی می خواهید،وقتی این کلمه به یک فعل بچسبد (در درس های بعد یاد خواهیم گرفت) اینکه از کسی بخواهیم کاری برای ما انجام دهد.

مثال های بیشتر:

아이스크림 주세요. [a-i-seu-keu-rim ju-se-yo.] = لطفا به من بستنی بده

햄버거 주세요. [haem-beo-geo ju-se-yo.] = لطفا به من همبرگر بده

김치 주세요. [gim-chi ju-se-yo.] = لطفا به من کیمچی بده 
불고기 주세요. [bul-go-gi ju-se-yo.] = لطفا به من بولگوگی بده

밥 주세요. [bap ju-se-yo.] = لطفا به من برنج بده / لطفا به من غذا بده

بهترین راه برای بالا بردن تاثیر این آموزش ها دیدن فیلم و درامای کره ای می باشد. و دقت کنید که به هنگام تماشای این فیلم ها سعی کنید نکاتی را که یاد گرفته اید در فیلم پیدا کنید. و در ذهن خود ثبت کنید.

توصیه می شود برای بهتر متوجه شدن تلفظ کلمه ها هر کلمه ای که می خواهید تلفظ را بدانید را از اینجا کپی کنید و در مترجم گوگل به راحتی تلفظ آن را بارها و بارها چک کنید.

توصیه می شود کلمه های جدیدی که در هر درس یاد می گیرید روی برگه های جعبه لایتنر بنویسید و یاد بگیرید.

برای بهتر متوجه شدن تلفظ کلمات و همچنین آشنا شدن گوش شما با زبان کره ای بهتر است از فایل صوتی اصلی این درس که در زیر قرار داده شده است استفاده کنید. در این فایل صوتی آموزش اصلی این درس برای انگلیسی زبان ها است که کره ای را به زبان انگلیسی یاد می دهد ولی از آنجایی که معلم های این درس خودشان کره ای هستند بهتر است تلفظ ها را از روی این فایل صوتی یاد بگیرید. اگر هم به زبان انگلیسی تسلط دارید که گوش دادن به این فایل  صوتی توصیه می شود.

فایل صوتی سطح ۱ درس ۱۱:

اگر سوال خاصی در مورد یادگیری زبان کره ای داشتید کامنت بپرسید حتما کامنت های شما خوانده می شود و اگر بلد بودیم به آن ها پاسخ می دهیم. یا اگر دیگر کاربران جواب سوال شما را می دانستند جواب خواهند داد.

پایان این جلسه از آموزش زبان کره ای.

منبع این آموزش معتبرترین وبسایت آموزش زبان کره ای برای انگلیسی زبان ها می باشد.

جلسه قبلی درسجلسه بعدی درس

نظرسنجی صدای سال 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.