Learning korean Level 1 1050x525 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 20 | اعداد بومی کره ای 하나, 둘, 셋, 넷

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۰ | اعداد بومی کره ای 하나, 둘, 셋, 넷

در این پست با سطح ۱ درس ۲۰ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم.

در این جلسه چه یاد می گیریم: در درس جلسه پانزدهم سیستم شمارش اعداد ساینو کره ای را یاد گرفتیم. در درس جلسه امروز سیستم شمارش اعداد بومی کره ای را معرفی می کنیم. داشتن دو سیستم شمارشی برای شمارش چیزهای مختلف قدری سخت و پیچیده است. ما انتظار نداریم که شما تمامی اعداد هر دو سیستم را به یکباره یاد بگیرید و به کار ببرید. ولی با تمرین کردن به آرامی می توانیم یاد بگیریم که در چه زمانی از کدام سیستم استفاده کنیم. همچنین امروز یاد خواهیم گرفت چگونه به زبان کره ای بگوییم چند ساله هستیم.

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۰

مروری بر اعداد ساینو کره ای که در درس ۱۵ یاد گرفتیم.

일 [il = یک]

이 [i = دو]

삼 [sam = سه]

사 [sa = چهار]

오 [o = پنج]

육 [yuk = شش]

칠 [chil = هفت]

팔 [pal = هشت]

구 [gu = نه]

십 [sip = ده]

백 [baek = صد]

천 [cheon = هزار]

만 [man = ده هزار]. 

اکنون به سیستم شمارش اعداد بومی کره ای خواهیم پرداخت. در زبان کره ای بعضی مواقع باید از سیستم شمارشی بومی کره ای استفاده شود، گاهی از سیستم شمارش اعداد ساینو کره ای و گاهی هر دو با هم.

مثال:

  1. وقتی که می خواهیم در زبان کره ای بگوییم الان ساعت چند است. ساعت را به سیستم شمارشی بومی کره ای و دقیقه را به سیستم شمارش ساینو کره ای خواهیم گفت.
  2. وقتی که سن خود را در مکالمه های روزمره به کسی می گوییم باید به سیستم شمارشی بومی کره ای بگوییم. ولی در بعضی جاهای خیلی رسمی مثل دادگاه و یا به هنگام نوشتن یک گزارش رسمی سن خود را باید به سیستم شمارشی ساینو کره ای بنویسیم.
  3. وقتی که دارید سال ها را می شمارید هم می توانید از سیستم شمارشی ساینو کره ای و هم از سیستم شمارش اعداد بومی استفاده کنید.

 

خب چگونه بفهمیم که در چه شرایطی باید از کدام سیستم شمارش اعداد استفاده کنیم؟

خیلی نمی شود یک مرزبندی کلی برای اینکه چه زمان از کدامیکی باید استفاده کرد مشخص نمود. بهترین کار این است که این اعداد را در زمینه های مختفی که استفاده می شوند به آرامی یاد گرفت.

 

سیستم شمارش اعداد بومی کره ای

۱ 하나 [ha-na]

۲ 둘 [dul] 

عدد دو را باید با قرار دادن زبانتان بین دندان های بالا و پایین تلفظ کنید نه با قرار دادن زبان پشت دندان های بالایی.

۳ 셋 [set] 

۴ 넷 [net]

۵ 다섯 [da-seot]

۶ 여섯 [yeo-seot]

۷ 일곱 [il-gop]

۸ 여덟 [yeo-deol]

۹ 아홉 [a-hop]

۱۰ 열 [yeol]

از عدد ۱۱ تا ۱۹ فقط باید عدد ده را قبل از هر کدام از عددهای دیگر قرار دهید.

مثال:

열 (۱۰) + 하나 (۱) = 열하나 [yeol-ha-na] (11)

열 (۱۰) + 다섯 (۵) = 열다섯 [yeol-da-seot] (15)

열 (۱۰) + 아홉 (۹) = 열아홉 [yeol-a-hop] (19)

 

۲۰ 스물 [seu-mul]

همان قانون ۱۱ تا ۱۹ برای همه اعداد دو رقمی وجود دارد.

۳۰ 서른 [seo-reun]

۴۰ 마흔 [ma-heun]

۵۰ 쉰 [swin]

۶۰ 예순 [ye-sun]

۷۰ 일흔 [i-reun] 

۸۰ 여든 [yeo-deun]

۹۰ 아흔 [a-heun]

چند نکته :

استفاده از هر کدام از سیستم های شمارشی برای اعداد ۱ تا ۹۹ کاملا متفاوت است. ولی برای اعداد بزرگتر مثل ۱۰۰ ، ۱۰۰۰ و غیره، اعداد به این بزرگی دیگر به زبان بومی کره ای استفاده نمی شوند. و فقط اعداد ساینو کره ای مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین عدد صد در ساینو کره ای می شود 백 baek و حتی زمانی که باید از سیستم شمارشی بومی کره ای استفاده کنید هم باید از 백 baek استفاده کنید.

پس برای گفتن عدد ۱۰۱ و ۱۰۲ باید از ترکیب هر دو سیستم استفاده کنید.

۱۰۱ = 백 [baek / 100] (ساینو کره ای) + 하나 [ha-na / 1] (بومی کره ای)

۲۰۵ = 이 [i / 2] (ساینو کره ای) + 백 [baek / 100] (ساینو کره ای) + 다섯 [daseot / 5] (بومی کره ای)

اکنون می خواهیم یاد بگیریم چگونه در مورد سن و سال صحبت کنیم.

در کل به دو روش می شود در مورد سن و سال صحبت کرد ولی ما در این قسمت به روش پرکاربرد و رایج آن اشاره می کنیم.

کافی است که اعداد را به زبان بومی کره ای بگوییم و کلمه 살 sal به معنی “سال” را به آن بیفزاییم. دقت کنید که مقداری باید عدد را تغیر دهیم.

۱ 하나 [ha-na] –> 한 [han] 살 

۲ 둘 [dul] –> 두 [du] 살

۳ 셋 [set] –> 세 [se] 살

۴ 넷 [net] –> 네 [ne] 살

… 

۲۰ 스물 [seu-mul] –> 스무 [seu-mu] 살 

۲۱ 스물 [seu-mul] –> 스물한 [seu-mul-han] 살

در ادامه سن از ۱ سال تا ۱۰۰ سال را به زبان بومی کره ای مشاهده می کنید.

한 살 (۱), 두 살, 세 살, 네 살, 다섯 살, 여섯 살, 일곱 살, 여덟 살, 아홉 살, 열 살 (۱۰), 열한 살 (۱۱), 열두 살, 열세 살, 열네 살, 열다섯 살, 열여섯 살, 열일곱 살, 열여덟살, 열아홉 살, 스무 살 (۲۰), 스물한 살 (۲۱), 스물두 살, 스물세 살, 스물네 살, 스물다섯 살, 스물여섯 살, 스물일곱 살, 스물여덟 살, 스물아홉 살, 서른 살 (۳۰), 서른한 살 (۳۱), 서른두 살, 서른세 살, 서른네 살, 서른다섯 살, 서른여섯 살, 서른일곱 살, 서른여덟 살, 서른아홉 살, 마흔 살 (۴۰), 마흔한 살 (۴۱), 마흔두 살, 마흔세 살, 마흔네 살, 마흔다섯 살, 마흔여섯 살, 마흔일곱 살, 마흔여덟 살, 마흔아홉 살, 쉰 살 (۵۰), 쉰한 살(۵۱), 쉰두 살, 쉰세 살, 쉰네 살, 쉰다섯 살, 쉰여섯 살, 쉰일곱 살, 쉽여덟 살, 쉰아홉 살, 예순 살 (۶۰), 예순한 살 (۶۱), 예순두 살, 예순세 살, 예순네 살, 예순다섯 살, 예순여섯 살, 예순일곱 살, 예순여덟 살, 예순아홉 살, 일흔 살 (۷۰), 일흔한 살 (۷۱), 일흔두 살, 일흔세 살, 일흔네 살, 일흔다섯 살, 일흔여섯 살, 일흔일곱 살, 일흔여덟 살, 일흔아홉 살, 여든 살 (۸۰), 여든한 살 (۸۱), 여든두 살, 여든세 살, 여든네 살, 여든다섯 살, 여든여섯 살, 여든일곱 살, 여든여덟 살, 여든아홉 살, 아흔 살 (۹۰), 아흔한 살 (۹۱), 아흔두 살, 아흔세 살, 아흔네 살, 아흔다섯 살, 아흔여섯 살, 아흔일곱 살, 아흔여덟 살, 아흔아홉 살, 백 살 (۱۰۰) 

سن خود را پیدا کردید؟

اکنون به انتهای سن خود 이에요 i-e-yo را اضافه کنید.

한 살이에요. من یک ساله هستم

열 살이에요. من ده ساله هستم 

스무 살이에요. من بیست ساله هستم

서른 살이에요. من سی ساله هستم 

بهترین راه برای بالا بردن تاثیر این آموزش ها دیدن فیلم و درامای کره ای می باشد. و دقت کنید که به هنگام تماشای این فیلم ها سعی کنید نکاتی را که یاد گرفته اید در فیلم پیدا کنید. و در ذهن خود ثبت کنید.

توصیه می شود برای بهتر متوجه شدن تلفظ کلمه ها هر کلمه ای که می خواهید تلفظ را بدانید را از اینجا کپی کنید و در مترجم گوگل به راحتی تلفظ آن را بارها و بارها چک کنید.

توصیه می شود کلمه های جدیدی که در هر درس یاد می گیرید روی برگه های جعبه لایتنر بنویسید و یاد بگیرید.

برای بهتر متوجه شدن تلفظ کلمات و همچنین آشنا شدن گوش شما با زبان کره ای بهتر است از فایل صوتی اصلی این درس که در زیر قرار داده شده است استفاده کنید. در این فایل صوتی آموزش اصلی این درس برای انگلیسی زبان ها است که کره ای را به زبان انگلیسی یاد می دهد ولی از آنجایی که معلم های این درس خودشان کره ای هستند بهتر است تلفظ ها را از روی این فایل صوتی یاد بگیرید. اگر هم به زبان انگلیسی تسلط دارید که گوش دادن به این فایل  صوتی توصیه می شود.

فایل صوتی سطح ۱ درس ۲۰:

اگر سوال خاصی در مورد یادگیری زبان کره ای داشتید کامنت بپرسید حتما کامنت های شما خوانده می شود و اگر بلد بودیم به آن ها پاسخ می دهیم. یا اگر دیگر کاربران جواب سوال شما را می دانستند جواب خواهند داد.

پایان این جلسه از آموزش زبان کره ای.

منبع این آموزش معتبرترین وبسایت آموزش زبان کره ای برای انگلیسی زبان ها می باشد.

جلسه قبلی درسجلسه بعدی درس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.