اسم پسر

فهرست اسم های پسرانه ایرانی

اسم پسر

برگزیدن نامی شایسته برای فرزندان یکی از مهم‌ترین وظایفی می‌باشد که پدر و مادر بر عهده دارند. این انتخاب نام هم جذاب است و هم گاهی گیج کننده و از این جهت در اختیار داشتن مجموعه‌ای از نام‌ها و معنای آن‌ها بسیار می‌تواند کمک کننده باشد.

بیشتر بخوانید »