سیل پلدختر | ۲۰ فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها

سیل پلدختر

سیل پلدختر در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ به وقوع پیوست ، روند شروع مهمترین بحران تاریخ این شهر از شب قبل سیل شروع شد ،

در حدود ساعت ۳ بامداد ۱۲ فروردین تمامی اپراتور های تلفن همراه قطع شد اما حدود ۷ ساعت بعد یعنی در ساعت ۱۰ صبح با ورود حجم عظیمی از آب از طریق رودخانه کشکان به شهر ، بحرانی ۱۵ ساعته آغاز شد. تا آنجا که آب رودخانه کشکان تا ۱۷ متر بالا آمده و در سطح شهر نیز از حدود ۳ متر تا ۷ متر آب جریان پیدا کرده و این روند تا ۱۵ ساعت مدام در کوچه ها و خیابان های بخش عمده ی شهر ادامه داشت.

تمامی ارتباطات تلفنی اعم از ثابت و همراه و همه ی ارتباطات زمینی یعنی جاده ترانزیتی خرم آباد پلدختر و جاده های پلدختر پل زال ، پلدختر اندیمشک ، پلدختر کوهدشت و… از همان صبح قطع شده و تا ۲ الی ۵ روز بعد نیز به علت آب فراوان رودخانه مسدود بودند. هر چند جاده اصلی خرم آباد پلدختر آنقدر آسیب دیده که برخی ماه ها و یا شاید سال را برای ترمیم آن ذکر کرده اند.

از راه هوایی نیز این شهر به دلیل کوهستانی بودن و جو نامساعد امکان پرواز هوایی به سمت شهر را نداشته و با توجه به این مساله که خود شهر نیز هلیکوپتر مستقری ندارد ، بحران برای مردم گیر افتاده روی پشت بام ها کاملا جدی شد.

مردم در شهر بر روی پشت بام ها گیر افتاده بودند و راه فراری نداشتند و این مساله با توجه به عدم اطلاع رسانی صحیح به آنان کاملا طبیعی به نظر می رسد.

دلایل سیل

دلایل طغیان این رودخانه را باران های سیل آسا و سر ریز آب های جمع شده به رودخانه گفته اند.

بنا به گفته های بعد از سیل ، دبی رودخانه کشکان در لحظه سیل بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بوده است.

پس از ساعت ۱ بامداد ۱۳ فروردین و بعد از ۱۵ ساعت سیل مداوم ، آب رودخانه کشکان مقداری به پایین رفته ، و مردم با لودر ها و ماشین های سنگین خود به نجات دادن افراد بخش سیل زده شتافتند و تا ساعات صبح تمامی شهروندان را در غیاب کمک ها و ادوات مورد نیاز ، نجات دادند.

بعد از سیل ما شاهد یک الی دو متر گل به جا مانده از سیل در کوچه ها و خیابان ها و منازل بخش سیل زده هستیم که کار را برای همه بسیار سخت کرده است.

فیلم ها را بزرگ نمایید تا بهتر مشاهده شوند:

واضح ترین فیلم از لحظه وقوع سیل:

تصاویر هوایی از لحظه وقوع سیل پلدختر

فیلم های مردم از این سیل

سیل شهر پلدختر ورودی شهر پلدختر در حدود ساعت ۱۰ صبح و آغاز سیل
سیل پلدختر۱۲فروردین حدود یک بعد از ظهر
سیل پلدختر در جاده پلدختر به سمت پل زال که آب به دلیل تنگ شدن رودخانه ، بالا آمده و منطقه را زیر آب برده
سیل ویرانگر پلدختر
سیل ویرانگر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر
سیل شهر پلدختر در غروب ۱۲ فروردین و افزایش حجم آب

فیلم روز بعد از سیل ویرانگر پلدختر :

فیلم بعد از سیل پلدختر سال ۹۸

عکس های هنگام سیل و بعد از آن:

پلدختر 1 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل پلدختر
پلدختر 31 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 9 864x1024 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ۱۲ فروردین پلدختر
پلدختر 4 1024x1024 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ۱۲ فروردین پلدختر
پلدختر 5 1024x1024 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ۱۲ فروردین پلدختر
پلدختر 6 1024x1024 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
عکس سیل
پلدختر 7 1024x599 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ۱۲ فروردین پلدختر
پلدختر 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل فروردین پلدختر
پلدختر 2 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 36 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 32 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 33 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 34 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 3 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 35 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 4 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 5 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 7 1 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 9 1 929x1024 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر23 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 10 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 11 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
24 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر21 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 22 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 13 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 12 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر25 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر26 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 27 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 28 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 29 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 30 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل دوازدهم فروردین ۹۸ پلدختر
پلدختر 12 فروردین 98 6 1024x768 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸
پلدختر 12 فروردین 98 5 1024x759 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸
پلدختر 12 فروردین 98 4 1024x759 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸
پلدختر 12 فروردین 98 3 1024x723 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸
پلدختر 12 فروردین 98 1 1024x576 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸
پلدختر 12 فروردین 98 7 1024x768 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸
پلدختر 12 فروردین 98 2 768x1024 - سیل پلدختر | 20 فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها
سیل ویرانگر پلدختر ۱۲ فروردین ۹۸

درباره پلدختر

کشور ایران
استانلرستان
شهرستانپلدختر
بخش مرکزی
نام(های) قدیمی پاپیل و بالاگریوه
سال شهرشدن ۱۳۴۲
مردم
جمعیت با حومه۸۰۰۰۰
جمعیت شهر مرکزی : حدود ۳۲۰۰۰
مساحت ۳۶۱۵ کیلومتر مربع
ارتفاع از سطح دریا ۶۷۳ متر
آب‌وهوا
میانگین دمای سالانه ۱۱/۹ درجه سانتی گراد
میانگین بارش سالانه ۳۷۲/۶ میلی‌متر
روزهای یخبندان سالانه ۶ روز
اطلاعات شهری
آدرس ویکیپدیا پلدختر ویکیپدیا
پیش شماره تلفن پلدختر ۰۶۶

مطلب ۲۰ فیلم از لحظه سیل ویرانگر پلدختر + عکس ها نوشته شده در سایت مجله تایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.