صفر تا چهارصد بوگاتی شیرون در ۴۲ ثانیه (فیلم)

صفر تا چهارصد بوگاتی شیرون در ۴۲ ثانیه (فیلم)

فیلم بوگاتی شیرونی ، تست سرعت بوگاتی شیرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.