ترجمه آهنگ آن د گروند on the ground از رزی Rose

۰۸۴۵۲۷ 1 833x1024 - ترجمه آهنگ آن د گروند on the ground از رزی Rose

ترجمه آهنگ On the Ground از رزی Rose عضو گروه بلک پینک Black Pink به دو زبان فارسی و انگلیسی . همراه با فتوشات های مربوطه . باما همراه باشید .

اینستاگرام رزی

ترجمه انگلیسی و فارسی آهنگ On the Ground

My life’s been magic, seems fantastic
زندگی من جادویی بود و فانتزی به نظر میرسه
I used to have a hole in the wall with a mattress
من یه سوراخ توی دیوار با یک تشک داشتم

Funny when you want it, suddenly you have it
جالبه که وقتی میخوایش یهویی بدست میاریش
You find out that your gold’s just plastic
و میفهمی طلایی که داشتی پلاستیکیه

Every day, every night
هر روز و هر شب
I’ve been thinkin’ back on you and I
به گذشته من و تو فکر میکردم
Every day, every night
هر روز و هر شب

I worked my whole life
من تمام طول زندگیم سعی کردم
Just to get right, just to be like
که درست باشم و درست به نظر برسم
“Look at me, I’m never comin’ down”
به من نگاه کن هیچوقت پایین نمیام

I worked my whole life
من تمام طول زندگیم تلاش کردم
Just to get high, just to realise
که به اوج برسم و بفهمم
Everything I need is on the
هر چیزی که نیاز دارم روی …
Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
On the ground
روی زمینه

بیوگرافی گروه بلک پینک BlackPink به همراه عکس

Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
Nah, but they don’t hear me though
نه، ولی اونا به من گوش نمیدن
(Yeah, what goes up, must come down)
آره، هر چیزی که میره بالا باید بیاد پایین
Nah, but they don’t hear me though
نه، ولی اونا به من گوش نمیدن

۰۸۴۶۳۹ 554x1024 - ترجمه آهنگ آن د گروند on the ground از رزی Rose
(You’re runnin’ out of time)
وقتت داره تموم میشه

My world’s been hectic, seems electric
زندگی من بی قرار بود و مثل الکریسیته به نظر میرسه
But I’ve been wakin’ up with your voice in my head
ولی با صدای تو که توی سرم می پیچید بیدار شدم

And I’m tryna send a message and let you know
و دارم سعی میکنم بهت پیام بدم و هم بگم
That every single minute I’m without you, I regret it
از هر لحظه ای که بدون توئم، پشیمونم

Every day, every night
هر روز و هر شب
I’ve been thinkin’ back on you and I
به گذشته من و تو فکر میکردم
Every day, every night
هر روز و هر شب
I worked my whole life
من تمام طول زندگیم سعی کردم

Just to get right, just to be like
که درست باشم و درست به نظر برسم
“Look at me, I’m never comin’ down”
به من نگاه کن هیچوقت پایین نمیام
I worked my whole life
من تمام طول زندگی تلاش کردم
Just to get high, just to realise
که به اوج برسم و بفهمم

۰۸۴۶۱۶ 415x1024 - ترجمه آهنگ آن د گروند on the ground از رزی Rose

Everything I need is on the
هر چیزی که نیاز دارم روی …
Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
On the ground
روی زمینه

Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
Nah, but they don’t hear me though
نه، ولی اونا به من گوش نمیدن
I’m way up in the clouds
من دخیلی بالا و تو ابرام
And they say I’ve made it now
و اونا میگن که الان دیگه انجامش دادم

But I figured it out
ولی فهمیدم که
Everything I need is on the ground (Yeah, yeah)
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه (آره، آره)

Just drove by your house (Just drove by your house)
فقط تا خونه ی تو
So far from you now (So far from you now)
مسیر زیادی رو طی کردم (حالا دیگه از تو دور شدم)

But I figured it out
ولی فهمیدم که
Everything I need is on the
هر چیزی که نیاز دارم روی …
Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
On the ground
روی زمنیه

Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
Nah, but they don’t hear me though
نه، ولی اونا به من گوش نمیدن
On the ground
روی زمنیه

Nah, but they don’t hear me though
نه، ولی اونا صدای من رو نمیشنون
Everything I need is on the ground
هر چیزی که نیاز دارم روی زمینه
(Yeah, what goes up, must come down)
آره، هر چیزی که میره بالا باید بیاد پایین

Nah, but they don’t hear me though
نه، ولی اونا به من گوش نمیدن
(You’re runnin’ out of time)
وقتت داره تموم میشه

۰۸۴۵۴۰ 998x1024 - ترجمه آهنگ آن د گروند on the ground از رزی Rose

4 نظر

  1. نپصم رزی♥️

  2. خیلی خوب بود🥺

  3. اهنگش خیلی خوبه هم خودش هم معنیش
    🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

    سایت خیلی خوبی دارید:)
    میشه بیوگرافی kim jiwoong همونی که تو خون شیرین بازی کرد رو بزراید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.