مصاحبه کیپاپ

مصاحبه کیپاپ | سوالات پیشنهادی کاربران برای مصاحبه با Yein مکنه گروه لاولیز

Yein 310x165 - مصاحبه کیپاپ | سوالات پیشنهادی کاربران برای مصاحبه با Yein مکنه گروه لاولیز

همانطور که در جریان فعالیت‌های مجله تایم در عرصه بین المللی هستید، مجله تایم تا به امروز با گروه‌های مدکیدز Madkids، دونگکیز Dongkiz، ترایبی Tri.be و بلک سوان Blackswan از طرف فندوم ایران مصاحبه انجام داده است. لطفا سوالات پیشنهادی خود را زیر همین پست کامنت کنید در طی مکاتبات …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه کیپاپ | مصاحبه اختصاصی مجله تایم با گروه ترایبی TRI.BE

pic 3 310x165 - مصاحبه کیپاپ | مصاحبه اختصاصی مجله تایم با گروه ترایبی TRI.BE

برای اولین بار در کشورمان یک مصاحبه رسمی از طرف یک وبسایت ایرانی با یک گروه دختر کیپاپ انجام شده است. مصاحبه با گروه ترایبی TRI.BE اولین مصاحبه رسمی مجله تایم با یک گروه کیپاپ است. چرا مصاحبه با ترایبی؟ گروه ترایبی یکی از گروه های جدید کیپاپ به حساب …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه جیپاپ | مصاحبه اختصاصی مجله تایم با گروه مدکید MADKID

Insta post banner 1 310x165 - مصاحبه جیپاپ | مصاحبه اختصاصی مجله تایم با گروه مدکید MADKID

برای اولین بار در کشورمان یک مصاحبه رسمی از طرف یک وبسایت ایرانی با یک گروه جیپاپ انجام شده است. مصاحبه با گروه مدکید MADKID اولین مصاحبه رسمی مجله تایم با گروه های جیپاپ است. چرا مصاحبه با مدکید؟ در ماه‌های اخیر در شبکه‌های مجازی چند ویدیوی خاص در فضای …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه کیپاپ | مصاحبه اختصاصی مجله تایم با گروه دونگکیز Dongkiz

dongkiz interview 310x165 - مصاحبه کیپاپ | مصاحبه اختصاصی مجله تایم با گروه دونگکیز Dongkiz

برای اولین بار در کشورمان یک مصاحبه رسمی از طرف یک وبسایت ایرانی با یک گروه کیپاپ انجام شده است. مصاحبه با گروه دونگکیز Dongkiz اولین مصاحبه رسمی مجله تایم با گروه های کیپاپ است. طرف مصاحبه: مجله تایم با گروه دونگکیز Dongkiz اینستاگرام گروه دونگکیز هماهنگ کننده مصاحبه: نسترن …

بیشتر بخوانید »