عکس نوشته عاشقانه خاص
میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی عکس نوشته عاشقانه جدید

۴۴ عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی

عکس نوشته عاشقانه خاص مجله تایم

در این پست از مجموعه عاشقانه های مجله تایم، ۴۴ عکس نوشته عاشقانه خاص را مشاهده نمایید، با عنوان میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی، پست های عاشقانه مجله تایم هر ماه آپدیت می شوند.

aksasheghane majaletime 311 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
بین خودمان بماند، خدا خواست مرا خوشبخت ترین آدم جهان کند که تو را آفرید – عکس نوشتهعاشقانه خاص
aksasheghane majaletime 313 575x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
عکس نوشته عاشقانه خاص، با غصه نشو همدم سنت شکن خود باش
aksasheghane majaletime 312 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
من طاقت یعقوب ندارم بغلم کن
aksasheghanemajaletime 314 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
خدایا دلخوشم به دعاهای بی اثر حتی
aksasheghane majaletime 316 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
نفسم هم دم ما شو که نداریم کسی – عکس نوشته عاشقانه جدید
aksasheghane majaletime 315 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
هر وقت حس کردی برای در یاد ماندن نیاز به یادآوری خودت داری، اجازه بده فراموشت کنن.. ۴۴ عکس نوشته عاشقانه خاص
aksasheghane majaletime 310 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
میدوارم گذر زندگیتون به ” مگه فرقیم می کنه” نیفته..
aks asheghane majaletime 344 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی عکس نوشته عاشقانه جدید
aks asheghane majaletime 39 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
کاش یک موج رادیو همیشه روی صدای تو بود
aks asheghane majaletime 38 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
آدمایی که هیچ وقت بر نمیگردن، کجا میرن؟
aks asheghane majaletime 37 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
و شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد – عکس نوشته عاشقانه خاص
aks asheghane majaletime 36 575x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟
aks asheghane majaletime 35 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
وقتی نعمت هایی که خدا بهم داده رو میشمارم، تو رو دو بار حساب می کنم..
aks asheghane majaletime 34 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
مرا در آغوش بگیر که هیچ کجا خانه ی خود آدم نمی شود..
aks asheghane majaletime 33 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
از خدا برات خدارو می خوام تا بی نیاز ترین باشی
aks asheghanemajaletime 32 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
زندگی پشت اون در کوچکی هست که از باز کردنش می ترسی..
aks asheghane majaletime 31 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
تو! اجرای هنرمندانه ی خدا از رویای منی
aks asheghane majaletime 343 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
دلم می خواهد دیدنت را هر و هر شب
aks asheghane majaletime 342 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
کنار چای و فنجان بارها یاد تو افتادم چه دلتنگی شیرینی چه خوشبختی کوتاهی – ۴۴ عکس نوشته عاشقانه خاص

عکس پروفایل عاشقانه

aks asheghane majaletime 341 519x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
محو روی تو نگردد دل حیران چه کند
aks asheghane majaletime 340 519x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
بنواز مرا به دلنوازی
aks asheghane majaletime 339 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
یه حرفاییم هست مثل لیموشیرنن اگه به موقع نزنیشون تلخ میشن!
aks asheghane majaletime 338 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
ای رفیق کسی که رفیقی ندارد
aks asheghane majaletime 337 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
تا خدا هست پریشان نشود خاطر من
aks asheghane majaletime 336 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
خدایا خودت مراقبش باش – ۴۴ عکس پروفایل عاشقانه
aks asheghane majaletime 335 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
سلام بر کسانی که قلب انسان ها را امانت الهی می دانند
aks asheghane majaletime 334 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
دیگه از فردا فراموشت می کنم
aks asheghane majaletime 333 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
aks asheghane majaletime 332 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
هر لحظه از نگاه دلم می چکی
aks asheghane majaletime 331 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
خدایا سر راه همه ما یکی رو بذار که راستکی دوسمون داشته باشه
aks asheghane majaletime 330 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
عکس نوشته عاشقانه خاص – چقدر خستم و چقدر دلم یه مسافرت طولانی می خواد – ۴۴ عکس پروفایل عاشقانه
aks asheghane majaletime 329 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
میگفت: یه زن قوی هرگز کم نمیاره شاید یه فنجون قهوه یا کمی گریه یا موندن یه روز کامل توی تخت نیاز داشته باشه ولی همیشه قوی تر بر می گرده
aks asheghane majaletime 328 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
دلی را که نمی خواهی در آن ساکن شوی به بازی نگیر
aks asheghane majaletime 327 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
به چه می اندیشی؟ نگرانی بی جاست عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست – عکس پروفایل عاشقانه خاص
aks asheghane majaletime 326 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
aks asheghane majaletime 325 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
aks asheghane majaletime 324 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
هیچ وقت نمی فهمی چقدر حسودی تا وقتی از یه نفر خوشت بیاد
aks asheghane majaletime 323 519x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
هر که سودای تو دارد چه غم از هر چه جهانش
aks asheghane majaletime 322 519x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
عمری است که ما گمشدگان گرم سراغیم
aks asheghane majaletime 321 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
خدا کند بهترین خلق خدا به نیت تو سبزه گره بزند
aks asheghane majaletime 320 519x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
دل چون برای توست هنوز زنده است
aks asheghane majaletime 319 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
aks asheghane majaletime 317 576x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
مدتی هست به دلسوزی خود مشغولم
aks asheghane majaletime 318 1024x1024 - 44 عکس نوشته عاشقانه خاص | میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی
آدم باید بتونه یه نفرو داشته باشه که بتونه عادی ترین اتفاقای روزش رو براش تعریف کنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.