صفحه اصلی / ۱۳۹۸ / شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۸

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۲ | ساختن فعل به کمک 하다

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 22 | ساختن فعل به کمک 하다

در این پست با سطح ۱ درس ۲۲ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در درس جلسه امروز فعل هایی که با 하다 ha-da ساختن می شوند آشنا می شویم. در درس های ۱۵ که زمان حال و درس ۱۶ که …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۱ | ساختن جمله منفی

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 21 | ساختن جمله منفی

در این پست با سطح ۱ درس ۲۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این درس یاد خواهیم گرفت چگونه در زبانه کره ای جملات منفی بسازیم. آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۱ در این درس نگاهی خواهیم …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲۰ | اعداد بومی کره ای 하나, 둘, 셋, 넷

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 20 | اعداد بومی کره ای 하나, 둘, 셋, 넷

در این پست با سطح ۱ درس ۲۰ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در درس جلسه پانزدهم سیستم شمارش اعداد ساینو کره ای را یاد گرفتیم. در درس جلسه امروز سیستم شمارش اعداد بومی کره ای را معرفی می کنیم. …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۹ | “کی؟” “چه زمانی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 19 | "کی؟" "چه زمانی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۹ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: این جلسه مقداری از قبلی کوتاه تر است. در این جلسه یاد می گیریم چگونه بگوییم “کی؟” /”چه زمانی؟”. همچنین چندین مثال از این کلمه خواهیم دید …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۸ | شناسه های مکان

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 18 | شناسه های مکان

در این پست با سطح ۱ درس ۱۸ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: همانطور که قبلا یاد گرفتیم در زبان کره ای شناسه هایی وجود دارد که نقش اسم ها در جمله را مشخص می کنند. قبلا با شناسه های …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۷ | زمان گذشته در زبان کره ای

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 17 | زمان گذشته در زبان کره ای

در این پست با سطح ۱ درس ۱۷ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این درس از آموزش زبان کره ای یاد میگیریم که چگونه جمله هایی در زمان گذشته بسازیم. با یاد گرفتن ساختن جمله های ماضی می توانیم …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۶ | زمان حال در زبان کره ای

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 16 | زمان حال  در زبان کره ای

در این پست با سطح ۱ درس ۱۶ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از درس یاد می گیریم چگونه فعلی که به فرم مصدر در دیکشنری زبان کره ای وجود دارد را به را به فعل زمان …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۵ | اعداد “ساینو” در زبان کره ای

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 15 | اعداد "ساینو" در زبان کره ای

در این پست با سطح ۱ درس ۱۵ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه در مورد اعداد در زبان کره ای صحبت خواهیم کرد. در زبان کره ای دو سیستم شمارشی وجود دارد. اولی سیستم شمارشی بومی و …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۴ | “میخوای چیکار بکنی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 14 | "میخوای چیکار بکنی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۴ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از آموزش زبان کره ای وبسایت مجله تایم مروری خواهیم داشت بر روی اینکه چگونه بگوییم “می خوام … بکنم”. همچنین تمرینی خواهیم داشت …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۳ | “میخوام … “

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 13 | "میخوام ... "

در این پست با سطح ۱ درس ۱۳ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: 안녕하세요! . در این جلسه از آموزش زبان کره ای نگاهی خواهیم انداخت به این موضوع که میخوام فلان کار رو بکنم. “میخوام”. دانستن این عبارت در …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۲ | “خوشمزست” “بابت غذا ممنون”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 12 | "خوشمزست" "بابت غذا ممنون"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۲ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: 안녕하세요! . در این جلسه از سری آموزش زبان کره ای مجله تایم نگاهی خواهیم انداخت به عبارت های “خوشمزست” و “بد مزست”. همچنین یادخواهیم گرفت چگونه …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۱ | “لطفا بده” 주세요

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 11 | "لطفا بده" 주세요

در این پست با سطح ۱ درس ۱۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه از سری آموزش زبان کره ای وبسایت مجله تایم یاد خواهیم گرفت که چگونه از کسی بپرسیم که آیا فلان چیز را دارد یا …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱۰ | “داشتن” “نداشتن” “وجود داشتن” “وجود نداشتن”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 10 | "داشتن" "نداشتن" "وجود داشتن" "وجود نداشتن"

در این پست با سطح ۱ درس ۱۰ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه یاد خواهیم گرفت که چگونه به زبان کره ای بگوییم که یک چیزی داریم یا یک چیزی وجود دارد. کلمه 있어요 i-sseo-yo می تواند …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۹ | شناسه های فاعل و نهاد 은, 는, 이, 가

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 9 | شناسه های فاعل و نهاد 은, 는, 이, 가

در این پست با سطح ۱ درس ۹ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این درس با شناسه های فاعل و نهاد در یک جمله به زبان کره ای آشنا خواهیم شد. شناسه های فاعل و نهاد نقش مهمی در …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۸ | “نیست” 아니에요

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 8 | "نیست" 아니에요

در این پست با سطح ۱ درس ۸ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه به یکی از روش های ساختن جمله منفی نگاهی خواهیم انداخت. در این جلسه یاد می گیریم چگونه به زبان کره ای بگوییم “الف …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۷ | “این” “آن” “آن چیز”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 7 | "این" "آن" "آن چیز"

در این پست با سطح ۱ درس ۷ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه یاد می گیریم که چگونه به زبان کره ای بگوییم “این” / “آن” . این کلمه ها گاهی به تنهایی می توانند مورد استفاده …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۶ | “این چیه؟” “این … است”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 6 | "این چیه؟" "این ... است"

در این پست با سطح ۱ درس ۶  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: در این جلسه می خواهیم قدری بیشتر با کلمه “این چیه؟” که در درس قبل با آن آشنا شدیم، کار کنیم. (چون خیلی مهم است). همچنین در …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۵ | “من هستم” “چی شده؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 5 | "من هستم" "چی شده؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۵  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از مطالعه این درس قادر خواهیم بود که جملات حال ساده به زبان کره ای بسازیم. مثل “این آب است” / “من هستم” یا “این یک …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۴ | “متاسفم” “ببخشید”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 4 | "متاسفم" "ببخشید"

در این پست با سطح ۱ درس ۴  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از مطالعه این جلسه شما می توانید به زبان کره ای بگویید “معذرت می خوام” / “متاسفم” / “ببخشید”. همچنین یاد میگیریم وقتی که می خواهیم …

مشاهده بیشتر »

شاینی | دانلود آلبوم The Shinee World از گروه Shinee

shinee world 310x165 - شاینی | دانلود آلبوم The Shinee World از گروه Shinee

در این پست آلبوم The Shinee World از گروه شاینی Shinee را برای دانلود قرار داده ایم. امیدوارم از دانلود و گوش دادن به آهنگ‌های این آلبوم لذت ببرید. این آلبوم اولین آلبوم منتشر شده از گروه شاینی است. و در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است. آیدی اینستاگرام شاینی Shinee:  …

مشاهده بیشتر »

شاینی | دانلود مینی آلبوم Replay از گروه Shinee

shinee replay 310x165 - شاینی | دانلود مینی آلبوم Replay از گروه Shinee

در این پست مینی آلبوم Replay از گروه شاینی Shinee را برای دانلود قرار داده ایم. امیدوارم از دانلود و گوش دادن به آهنگ‌های این مینی آلبوم لذت ببرید. این مینی آلبوم اولین مینی آلبوم منتشر شده از گروه شاینی است. و در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است. آیدی اینستاگرام …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۳ | “خداحافظ” “می بینمت”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 3 | "خداحافظ" "می بینمت"

در این پست با سطح ۱ درس ۳  آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از مطالعه این جلسه شما می توانید به زبان کره خداحافظی بکنید. در زبان رسمی و مودبانه کره ای دو روش برای خداحافظی کردن وجود دارد. …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۲ | “بله” “خیر” “چی؟”

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 2 | "بله" "خیر" "چی؟"

در این پست با سطح ۱ درس ۲ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم: بعد از خواندن این درس اگر یک سوال که جواب آن بله / خیر است از شما پرسیده شود شما می توانید به زبان کره ای پاسخ …

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان کره ای سطح ۱ درس ۱ | سلام و تشکر کردن

Learning korean Level 1 310x165 - آموزش زبان کره ای سطح 1 درس 1 | سلام و تشکر کردن

در این پست با قسمت ۱ از سطح ۱ آموزش زبان کره ای در خدمت شما هستیم. در این جلسه چه یاد می گیریم:  اگر در زبان کره ای کاملا تازه وارد هستید و فعلا نمی توانید خطوط و نوشته های کره ای را بخوانید و بنویسید نیازی نیست که …

مشاهده بیشتر »

رنگ گل ها سمبل چیست؟ با معنی رنگ گل ها آشنا شویم

red 310x165 - رنگ گل ها سمبل چیست؟ با معنی رنگ گل ها آشنا شویم

هر رنگ از قرمز پر رنگ گرفته تا زرد طلایی هر کدام معنی و داستان خاص خود را دارند. هر رنگ گلی را که در دسته گل خود انتخاب می کنید به اندازه نوع گل مهم است. وقتی که به یک گل نگاه می کنید اولین چیزی که نظر شما …

مشاهده بیشتر »

PES 2020 | تریلر جدید بازی eFootball PES 2020 در E3 منتشر شد

PES 2020 E3 Trailer

تریلر بازی جدید شبیه ساز فوتبال PES 2020 در نمایشگاه E3 توسط کونامی konami منتشر شد. این بازی فوتبال محبوب امسال با تغیر نام خود از PES خالی به eFootbal PES نظر همه را به خود جلب کرده است. کونامی طبق رسم هر ساله خود بازی شبیه ساز فوتبال جدیدش …

مشاهده بیشتر »

Miracles in December | دانلود آلبوم Miracles in December از اکسو EXO

exo miracles in december 310x165 - Miracles in December | دانلود آلبوم Miracles in December از اکسو EXO

در این پست آلبوم Miracles in December از گروه اکسو EXO را برای دانلود قرار داده ایم. امیدوارم از دانلود و گوش دادن به آهنگ‌های این آلبوم لذت ببرید. این مینی آلبوم از گروه exo در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است. آیدی اینستاگرام اکسو EXO:  weareone.exo@ همچنین برای دیدن بیوگرافی …

مشاهده بیشتر »

Overdose | دانلود آلبوم Overdose از اکسو EXO

exo overdose 310x165 - Overdose | دانلود آلبوم Overdose از اکسو EXO

در این پست آلبوم Overdose از گروه اکسو EXO را برای دانلود قرار داده ایم. امیدوارم از دانلود و گوش دادن به آهنگ‌های این آلبوم لذت ببرید. این مینی آلبوم از گروه exo در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است. آیدی اینستاگرام اکسو EXO:  weareone.exo@ همچنین برای دیدن بیوگرافی کامل گروه …

مشاهده بیشتر »