نوشته های جدید
صفحه اصلی / اسامی

اسامی

فهرست اسم های پسرانه ایرانی

اسم پسر

برگزیدن نامی شایسته برای فرزندان یکی از مهم‌ترین وظایفی می‌باشد که پدر و مادر بر عهده دارند. این انتخاب نام هم جذاب است و هم گاهی گیج کننده و از این جهت در اختیار داشتن مجموعه‌ای از نام‌ها و معنای آن‌ها بسیار می‌تواند کمک کننده باشد.

مشاهده بیشتر »

فهرست اسم های دخترانه ایرانی

انتخاب اسم دختر

انتخاب نام مناسب برای فرزند تازه متولد شده یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین کارهایی است که والدین بر عهده دارند. نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیرگذار باشد. خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کنند اصالت و ایرانی بودن خود را نشان دهند.

مشاهده بیشتر »