صفحه اصلی / بایگانی برچسب: تابع ( ) cal_from_jd

بایگانی برچسب: تابع ( ) cal_from_jd

سری آموزش های PHP _ تابع ( ) cal_from_jd

PHP

تابع ( ) cal_from_jd : تابع ( ) cal_from_jd یک روز معین از تقویم ژولیانی را به فرمت هر تقویم مورد نظر دیگر ، تبدیل میکند. برای مثال فرض کنید میخواهید یک تاریخ در تقویم ژولیانی را به تاریخ آن در تقویم مسیحی تبدیل کنید . شکل کلی استفاده از …

مشاهده بیشتر »