صفحه اصلی / بایگانی برچسب: تابع ( ) JDDayOfWeek

بایگانی برچسب: تابع ( ) JDDayOfWeek

سری آموزش های PHP _ تابع ( ) JDDayOfWeek

PHP

تابع ( ) JDDayOfWeek : تابع ( ) JDDayOfWeek یک تاریخ معین را گرفته و نام روز آن تاریخ را برمیگرداند. شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است : Syntax jddayofweek ( jd , mode ) ;   syntax توضیح هر یک از موارد توضیح پارامتر این …

مشاهده بیشتر »