صفحه اصلی / بایگانی برچسب: تابع ( ) JDMonthName

بایگانی برچسب: تابع ( ) JDMonthName

سری آموزش های PHP _ تابع ( ) JDMonthName

PHP

تابع ( ) JDMonthName : تابع ( ) JDMonthName یک تاریخ معین را دریافت کرده و نام ماه مربوط به آن تاریخ را نشان میدهد. برای مثال میخواهید ماه تاریخ بخصوصی را نمایش دهید. شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است : Syntax jdmonthname ( jd , …

مشاهده بیشتر »