صفحه اصلی / بایگانی برچسب: توابع در SQL

بایگانی برچسب: توابع در SQL

توابع در SQL _ قسمت ۲

SQL

آموزش توابع در SQL _ قسمت ۲ : تابع Sum در اسکیوال تابع Sum در sql مجموع مقادير اعداد در يک فيلد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند. تابع Sum() بايد با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود . ساختار دستور sum در sql به …

مشاهده بیشتر »

توابع در SQL _ قسمت ۱

SQL

تابع Avg در sql تابع Avg در اسکیوال میانگین یک ستون عددی را برمیگرداند. ساختار دستور avg به صورت زیر است : SELECT AVG(column_name) FROM table_name  تابع COUNT در اسکیوال تابع COUNT در sql تعداد سطرهای موجود در يک فيلد را شمرده و مقدار آنرا بر می گرداند . به تابع count در اسکیوال ، تابع سطر شمار …

مشاهده بیشتر »