بایگانی/آرشیو برچسب ها : دستور RIGHT JOIN

دستور RIGHT JOIN در SQL

SQL

دستور RIGHT JOIN در sql خروجی دستور RIGHT JOIN در اسکیوال از از جدول سمت راست انتخاب میشود، حتی اگر هیچ رابطه ای با  جدول چپ نداشته باشد. ساختار دستور right joinبه صورت زیر است : SELECT column_name(s) FROM table_name1 RIGHT JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name نکته : در بعضی دیتابیس ها دستور RIGHT JOIN با نام دستور RIGHT OUTER JOIN استفاده میشود.   مثال : در این مثال جدول …

بیشتر بخوانید »