صفحه اصلی / بایگانی برچسب: محدودیت Default

بایگانی برچسب: محدودیت Default

محدودیت Default در SQL

SQL

محدودیت Default  , SQL DEFAULT Constraint یا مقدار پیش فرض در sql از محدودیت Default یا مقدار پیش فرض در اس کیو ال ، میتوانیم زمانی استفاده کنیم که ، در هنگام ساخت جدول و تعیین نوع فیلدها، مقدار Default Value و یا پیش فرض به یک فیلد بدهیم. در واقع محدودیت در اینجا به این معنی می …

مشاهده بیشتر »