بایگانی/آرشیو برچسب ها : محدودیت NOT NULL

محدودیت NOT NULL در SQL

SQL

محدودیت NOT NULL محدودیت NOT NULL در SQL : از محدودیت NOT NULL در دستور create table زمانی استفاده مکنیم که میخواهیم مقدار Allow Null  فیلدها  را غیر فعال کنیم. در حقیقت با تعریف این محدودیت اجازه نمیدهیم که فیلد ما مقدار Null بگیرد. پس در هنگام درج یا به روزرسانی، اگر کاربر مقداری را در …

بیشتر بخوانید »