بایگانی/آرشیو برچسب ها : a

لینک ها در HTML

لینک

از آنجایی که وب طراحی شد تا یک شبکه داده ای بین اسناد به هم مرتبط شده باشد، لینک ها جز اساسی وب و HTML هستند. قسمت HyperText از HTML به ما نشان می دهد از چه نوع لینکی استفاده می کنیم. از لینک های ابرمتن که به آنها ابرپیوند(Hyperlink) نیز گفته می شود. ابرپیوند به پیوندی از درون …

بیشتر بخوانید »