بایگانی/آرشیو برچسب ها : FOREIGN KEY

محدودیت FOREIGN KEY

SQL

محدودیت Foreign Key , SQL FOREIGN KEY Constraint یا کلید خارجی در اس کیوال یک FOREIGN KEY یا کلید خارجی در اسکیوال ، در یک جدول به یک PRIMARY KEY در جدولی دیگر اشاره می کند. برای ارتباط بین جداول از محدودیت Foreign Key استفاده می‌شود و در اصل Relational Integrity را فراهم می‌کند. به عبارت ساده تر …

بیشتر بخوانید »